sobota, 10 maja 2014

5 hairstyles for a bad hair day

Sometimes from early morning You can see that our hair aren't in shape , dry and lying low on head and not looking always good when loose and that's why I have backup plan -quick hairstyles for everyday. They are simple and quick to do and by adding accessories are making great looking hairstyles. Believe it or not but these hairstyles are made in under 5 minutes with little practice everyone can do it.

Czasami  już z samego rana widać, że nasze włosy nie są w formie, przyklapnięte i suche nie wyglądają dobrze gdy są rozpuszczone dlatego ja na takie dni zawsze mam plan awaryjny - szybkie fryzury na co dzień. Są nie skomplikowane, szybkie w zrobieniu i przy wpięciu dodatków tworzą genialne fryzury. Wierzcie albo nie, ale uczesania poniżej  przy odrobinie wprawy robi się w 5 minut. Zapraszam również na :
INSTAGRAM : http://instagram.com/nataliannan
TUMBLR: http://nataliannan.tumblr.com/

niedziela, 6 kwietnia 2014

Wybaczam? Nie wybaczam?

Czy wybaczanie jest równie proste jak przepraszanie? Przepraszamy za to, że potrąciliśmy drugą osobę ręką na ulicy, przepraszamy za to że popełniliśmy błąd, a czasem dlatego bo zrobiliśmy coś co nie było na miejscu. Słowo przepraszam wydobywa się z naszych ust czasem bezmyślne nawet bym powiedziała automatycznie. Wybaczane jest całkowitą odwrotnością. Wybaczenie komuś jest czasem zbędne - bo kto by roztrząsał to że ktoś kogoś potrącił na ulicy ręką, przeprosił i myśleć o tym -, ale czasem wybaczyć komuś jest bardzo trudno i nawet kiedy ma się wrażenie, że nie ma o czym mówić zawsze w naszej pamięci zostaje ślad. Czy umiemy tak do końca wybaczyć?
poniedziałek, 17 marca 2014


DO things in yours way


No matter what you'll do there will find people that won't like something. You can be excessively nice, neutral , closed and opened but you can't accommodate everyone. Sometimes when we do something is accepted by significant minority and majority is ridiculing. This what we're doing everyday-and what others are affraid of , don't have courage to do- anyway it will be criticised but not justified oh yes... justifying it's mostly jealousy. Criticising is giving us kick but time for thinking if this person which told their opinion was right. I hate when people are talking each other behing their backs , everyone crabs everyone because someone bought new shoes , or because that they have different point of view about something. Recently  I learned to not watch on other because you can't accommodate everyone , I was criticized for wearing my 'cat' shoes or bow in my hair -because it so childish- but I like it and I'm gonna do it in my way.


Nie ważne czego nie zrobisz zawsze znajdą się ludzie którym się coś nie spodoba. Można być przesadnie miłym, obojętnym, skrytym i otwartym, a i tak nie dogodzi się wszystkim. Czasem jest tak, że to co robimy akceptuje znaczna mniejszość, a większość wyśmiewa. To co robimy na co dzień - a czego inni boją się, nie mają odwagi robić - zostanie i tak skrytykowane, ale nie uzasadnione, a no tak .. uzasadnienie to zazwyczaj zazdrość. Krytyka daje nam kopa, ale też czas na przemyślenia czy osoba która wyraziła swoje zdanie nie ma racji. Nie znoszę jak ludzie na siebie nagadują za plecami, każdy obgaduje każdego dlatego bo ktoś sobie kupił nowe buty, czy dlatego bo ma inne poglądy na dany temat. Ostatnio nauczyłam się nie patrzeć na innych bo i tak wszystkim się nie dogodzi, byłam krytykowana za noszenie butków kotków czy kokardki we włosach - bo to takie dziecinne - ale mnie się to podoba i będę robić po swojemu
Sunday morning


Sunday always in my house it's one of the lazy days and I'm loving it. Yesterday was good despite that half of the day I spend outside my house with -12 celcious degrees but snow despite my 'dense' outfit was getting everywhere but I've had only uncovered eyes. But I survived :d Lately I was running low on time for anything , I started attending for fitness workouts (http://nataliannan.pinger.pl/m/14800958). After these workouts I feel that I have lots of energy and I'm very happy. One thing that worries me is that I don't have much time for blog but I'll try to change it:)

Niedziela u mnie zawsze w domu należy do dni leniwych co mi się bardzo podoba. Wczorajszy dzień zaliczam do udanych pomimo tego, że pół dnia spędziłam poza domem przy -12 stopniach, a śnieg pomimo mojego 'szczelnego' ubioru dostawał mi się wszędzie, mimo, że tylko oczy miałam odkryte. Ale przeżyłam ! Ostatnio brak mi czasu na cokolwiek, zaczęłam znowu chodzić na fitness (http://nataliannan.pinger.pl/m/14800958). Czuję po tych zajęciach że mam mnóstwo energii i jestem bardzo zadowolona. Jedyne co mnie martwi to, to, że mam bardzo mało czasu na bloga ale postaram się to zmienić.6 favourite movies for month
♥Notebook - one of my favourite movies, at begging I thought that it would be some cheap romace movie. Movie at begging was boring but from minute to minut it was getting more interesting at the end like I have in my habit there was wave of tears. I watched it , read the book, in my opinion it's worth watching and who didn't I recommend it warm!

♥Dirty Dancing- classic! When scene where Patrick Swayze and Jennifer Grey started dancing their final dance , me and my mom are smiling like mouse to cheese. Nice movie , despite the fact that I 've watched it many times after that I'm still watching it with suspense.
♥Pretty Woman- who don't know this movie. Perfectly matched actirs , great idea for movie, light and unpredictible.
♥Yes- I'm going to star with that I love movies with Jim Carrey which have great mimicry of face, he can play phenomenal various scenes. I'm reaching for movies with him when I want to cheer up myseld and I was never dissapointed.
♥Without my permision- beautiful, unpredictible, full of hope and sadness. My friend recommended it to me at first I wasn't convinced to it , I procrastinated to watch it but now with clean conscience that I recommend it to everybody , watching this movie won't be a wast of time.
♥Believe in ghost- another movie with Patrick Swayze- oo yes yes yes ♥- which in this movie is hot as in Dirty Dancing. I really liked that movie I'm sure I will watch it again:) 

♥ Pamiętnik - jeden z moich ulubionych filmów, początkowo myślałam, że będzie to tanie romansidło. Film na początku wydawał mi się nudnawy ale z minuty na minutę stawał się co raz ciekawszy, na końcu jak to mam w zwyczaju polecała fala łez. Oglądnęłam film i przeczytałam książkę moim zdaniem warto obejrzeć i ten kto jeszcze nie oglądał to polecam cieplutko! 

♥ Dirty Dancing - klasyk ! Kiedy zaczyna się scena kiedy Patrick Swayze i Jennifer Grey tańczą swój ostatni taniec z moją mamą uśmiechamy się do telewizora jak mysz do sera. Przyjemny film, mimo że oglądałam go mnóstwo razy to do tej pory oglądam go w napięciu. 
♥ Pretty Woman - któż nie zna tego filmu. Idealnie dobrani aktorzy, wspaniały pomysł na film, lekki i nieprzewidywalny. 
♥ Yes - zacznę od tego, że uwielbiam filmy z Jimem Carreyem ma genialną mimikę, umie odegrać fenomanalnie różne sceny. Sięgam po filmy z jego udziałem, kiedy chce sobie poprawić humor i nigdy się nie zawiodłam. 
♥ Bez mojej zgody - piękny, nieprzewidywalny, pełen nadziei i smutku. Poleciła mi go moja przyjaciółka na początku nie byłam do niego przekonana, zwlekałam z jego obejrzeniem, ale teraz mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że polecam go każdemu, oglądanie tego filmu nie będzie stratą czasu. 
♥ Uwierz w ducha - kolejny film z Patrickiem Swayz'im - o tak, tak tak ♥♥♥ - który w tym filmie jest równie seksowny jak w Dirty Dancing. Bardzo mi się podobał ten film, z pewnością go jeszcze oglądnę.


Some things just happen


My whole life- very long life- is sacrifised for things that already happened. I thought about if I had influence on some of them, it was tormenting me and sometimes even I couldn't sleep because of that. I was questioning myself meaningless by questions ' why, how ' but what for? We won't change anytjing that already happened , getting deep in past causes that time in present is running out . Now I don't analize tivial things , I'm not searching everywhere for conspiracy or other bad things. Everyone has their own point of view , for me it can seems different than for the others and from our analise is failure because there is no rule for perception on events and better don't dig in out thoughts because they can be totally wrong,

Całe swoje życie - bardzo długie życie - poświęciłam na analizowaniu rzeczy które się zdarzyły. Myślałam nad tym czy miałam na pewne zdarzenia wpływ, dręczyło mnie to, a nawet czasem powodowało że nie mogłam spać. Zadawałam sobie bezsensowne pytania 'czemu, dlaczego i jak ?', ale po co? Nie zmienimy już niczego co się już stało, zagłębiając się w przeszłości, tak naprawdę ucieka nam czas w teraźniejszości. Teraz pewnych błahych rzeczy nie analizuje, nie doszukuje się wszędzie spisku, czy innych złych rzeczy. Każdy ma na swój sposób inny pogląd na różne rzeczy mnie się może wydawać, że co innego niż innym i z naszej analizy nici bo tak naprawdę nie ma reguły na to jak postrzegać pewne zdarzenia i lepiej się w nie, nie zagłębiać bo nasze myśli mogą okazać się całkowicie błędne.


I'm coming to you today with my new idea which was 'walking' in my head for very long time. I'm not good at describing what I'm wearing in entry , often you're asking where I bought something so that's why I think that You would like this form and it will be something fresh and handy for you. Let me know if this form fell into your taste. I'm curious because it's my own idea  and I didn't saw anyone else with that kind of form on blogs that I'm browsing :)

Przychodzę dzisiaj do was z moim nowym pomysłem który od dawna już mi chodził po głowie. Nie jestem dobra w opisywaniu w poście tego co mam na sobie, często zadajecie mi pytania gdzie jaką rzecz kupiłam dlatego myślę, że podpisy na zdjęciu będą i urozmaiceniem i informacją dla was gdzie jaką rzecz kupiłam. Dajcie mi znać czy taka forma wam się podoba bo bardzo jestem tego ciekawa ponieważ to jest mój własny pomysł i jak na razie nie widziałam takiej formy na blogach które przeglądam niedziela, 12 stycznia 2014

Włosy

My hair are long, , blonde , sometimes clumsy and flagged, sometimes without shine and lokk so horrible that i want to cut them of. For this entry I was preparing for over year  but I was thinking all the time that's to soon- I still think that i shouldn't post this entry because  amount of cosmetics for nursing are getting bigger from month to month. In my room I've got special drawer  for this type of cosmetics for entry I took out everything and ONLY put there these which I use at this moment.

Moje włosy są długie, blond, czasem niesforne czasem przyklapnięte, czasem bez blasku a czasem wyglądają tak koszmarnie, że mam ochotę je obciąć. Do tego wpisu przymierzałam się od ponad roku, lecz ciągle wydawało mi się, że jeszcze nie teraz - dalej uważam, że nie powinnam dodawać tego wpisu bo kosmetyki do ich pielęgnacji przybywa z miesiąca na miesiąc. W moim pokoju mam specjalną szufladę na tego typu kosmetyki do wpisu opróżniłam ją i dałam tu TYLKO te które używam w chwili obecnej.MASKS
 1. L'biorica - Biovax - rebuilding weakened hair + milk proteins
      L'biotica - Biovax - for weak hair with tendency for falling out.
♥2. Gloria - mask for dry and damaged hair.
My usage of this masks is looking like this before washing hair I put it on for about 30 min and after that I wash them just with shampoo soft in this case Babydream. Effect: my hair are nourished , shiny and smeel beatiful.
 
MASKI
♥ 1. L'biorica - Biovax - odbudowa osłabionych włosów + proteiny mleczne.
      L'biotica - Biovax -  do włosów słabych ze skłonnością do wypadania.
♥2. Gloria - maska do włosów suchych i zniszczonych.
Moje stosowanie tych masek wygląda tak, że przed myciem na około 30 min nakładam taką maskę na włosy po czym myję je tylko szamponem łagodnym w tym przypadku Babydream. Efekt : moje włosy są odżywione, lśniące i pięknie pachną.

NUTRIENTS
♥ 3. AUSSIE - 3 MINUTE MIRACLE -intensive condintioner for damaged hair.
♥ 4. AUSSIE  - MIRACLE MOIST CONDITIONER - conditioner for dry/ damaged/ without glare hair.
I know , I know thats these conditioners have in them lots of harmful things, that they're bad for hair but my like them very much , after using them they're  loose ,soft , nourished, and enormously smells like gum ball.
♥5.Nivea - nutruent repairing 'long repair'. Brittle hair , splitting or long.

ODŻYWKI
♥ 3. AUSSIE - 3 MINUTE MIRACLE - intensywna odżywka do włosów zniszczonych.
♥ 4. AUSSIE  - MIRACLE MOIST CONDITIONER - odżywka do włosów suchych/zniszczonych/pozbawionych blasku.
Wiem, wiem, że te odżywki mają w sobie różne parabeny, że są złe dla włosów, ale moje włosy bardzo lubią te odżywki, są po nich sypkie, miękkie, odżywione i bajecznie pachną gumą balonową.
♥5.Nivea - odżywka odbudowująca long repair. Włosy łamliwe, rozdwajające się lub długie.

SPRAYERS
♥6. GLISS KUR -express regenerating conditioner easy brushing, contary for breaking hair,  This' sprayer' I'm using only when I can't brush my hair, in my opinion all ' Gliss Kur's' works the same way also I've got pink one and besides the color and smell they're no different for me, but they're great in help of brushing hair.
♥ 7. TERMOPROTECT MARION - mist protecting hair from high temperature. This 'sprayer' was gift from my friend being honest I never believed in work of this kind of 'sprayers'for high temperature other day after using other termoprotection which glued hair together.  One day I promised myself to use it because it makes hair very curly , when I'm drying my hair and- 'sound of the drum roll'- it's mist which are not making dry , not glue and looks normal on hair , in addition smells nice.

PSIKACZE
♥6. GLISS KUR - ekspresowa odżywka regeneracyjna łatwe rozczesywanie, przeciw łamaniu się włosów. Ten 'psikacz' używam tylko i wyłącznie wtedy kiedy nie mogę rozczesać włosów, moim zdaniem wszystkie gliss kury działają tak samo mam też różowy i poza kolorem i zapachem niczym się dla mnie nie różną, ale są świetne w rozczesywaniu włosów.
♥ 7. TERMOOCHRONA - MARION - mgiełka chroniąca włosy przed działaniem wysokiej temperatury. Ten psikać dostałam od koleżanki szczerze powiedziawszy nigdy nie wierzyłam w działanie takich psikaczy do wysokich temperatur po zastosowaniu kiedyś innej termoochrony która sklejała włosy. Pewnego dnia postanowiłam zacząć jej używać ponieważ bardzo dużo lokuje włosy, suszę i - dum dum dum duum - jest to mgiełka która nie przesusza, nie skleja i wyglądają normalnie na włosach, a w dodatku ładnie pachnie.
 ON CAPS
♥ 8. NATURAL ARGAN OIL- I'm using it only on caps and in litlle amounts everyday on evening and for home made masks. Nothing nourished my caps like this oil. I've had dry caps and because of that the were breaking and splitting but since I've got this oil I don't have that problem anymore. I bought it for 50 PLN but it's worth this price especially because I have it for almost year and half of the bottle left.
♥ 9. Garnier - Fructis - for splitted caps. Serum in my opinion it's very good I put it on when I feel that my caps need nourishing throughout the day it's efficient it has low price and smells nice.
♥ 10. Biosilk - I put it on very rarely from time to time after it my hair are incredibly soft but you can't use it to much because it can dry your hair.

NA KOŃCÓKI
♥ 8. NATURALNY OLEJEK ARGANOWY - stosuję go tylko na końcówki i to w małych ilościach codziennie wieczorem i do masek domowej roboty. Powiem wam szczerze, że nic nie odżywiło tak moich końcówek jak ten olejek. Miałam suche końcówki przez co mi się łamały i rozdwajały, ale odkąd mam ten olejek nie mam z nimi problemu. Kupiłam go za 50 zł ale powiem wam, że wart jest tej  ceny w szczególności dlatego bo mam go już od ponad roku i zostało mi pół buteleczki.
♥ 9. Garnier - Fructis - na rozdwojone końcówki. Serum moim zdaniem jest bardzo dobre, nakładam go kiedy czuje, że moje końcówki potrzebują nawilżenia w ciągu dnia, jest wydajny ma niską cenę i ładnie pachnie.
♥ 10. Biosilk - nakładam go sporadycznie od czasu do czasu po nim moje włosy są niezwykle mięciutkie ale nie można przesadzać z ilością bo może przesuszyć włosy.

OTHER
♥ 11 . Jantar - it makes that I've got lots of new' baby hairs' and has light men smell.
♥ 12. Timotei - dry shampoo- I bought it on sale in Rossmann it costed then about 9 PLN, I've already tested Garnier and 'Rossmanns' and  if I had to choose one I would choose from Rossmann one.
♥13. Yves Rocher shampoo- expanding hair volume. It's my favourite shampoo, smells like flowers , it's efficient and actually it's lifting up hair.
♥ 14.Tangle teezer - I can't imagine brushing hair by other brush.

INNE
♥ 11 . Jantar - wcierka która sprawia że mam bardzo dużo babyhairów i pachnie takimi męskimi delikatnymi perfumami.
♥ 12. Timotei - suchy szampon - kupiłam go na przecenie w Rossmannie kosztował wtedy około 9 zł, mam na swoim koncie przetestowanie Garniera i rossmanowskiego i gdybym miała z tych trzech wybierać to wybrałabym rossmanowski.
♥13. Yves Rocher szampon zwiększający objętość włosów. Jest to mój ulubiony szampon, pachnie kwiatowo, jest wydajny i rzeczywiście unosi włosy.
♥ 14.Tangle teezer - nie wyobrażam sobie czesać włosów inną szczotką.


tangle teezer vs. inne

'Maybe it's worth buying it' expensive , plastic how can it even work ' couple of videos watched on youtube and hundreds of reviews, it's all about famous brush tangle teezer. For many week I was assuring myself that this 'machine' - how my mom calls it- works. For long very long  I was waiting with decision to buy it or not to , and when I was decided I've had a dilemma which pattern , with holder on without, classic or not. And that how days have passed until half year ago - finally- I decided to get one of those brushes.
'A może warto kupić' ' drogie, plastikowe jak to może w ogóle działać' kilkanaście filmików obejrzanych na youtube i setki recenzji, mowa o słynnej szczotce tangle teezer. Przez wiele tygodni utwierdzałam się w przekonaniu że ten 'wehikuł' - jak to mówi moja mama - działa. Długo a nawet bardzo długo zwlekałam z decyzją czy kupić czy nie, a kiedy już byłam zdecydowana miałam dylemat jaki wzór, czy z podstawką czy bez, czy klasyczną czy też nie. I tak mi mijały dni aż dopiero pół roku temu - w końcu - postanowiłam sprawić sobie taką szczotę.
It saved my hair! It's with me everyday always with me, always close and in reach of hand. After brushing hair with it makes me fell like they're shiny , soft , 'spikes' on it are doing fantastic massage. Before other brushes were toring out my hair, I've got lond hair , often they're loose that's why the tangle all the time  even if they're sprayed with conditioner usually they're tangled. Casual brush couldn't brush my hair after all day, and I avoided to do brush them in day because tears were coming out my eyes. Today I'm using brush when I see that need about 4 times a day , it's not tearing , pulling and gives beatiful shine to my hair.
Uratowała moje włosy! Jest ze mną codziennie, zawsze przy mnie, zawsze blisko i pod ręką. Po przejechaniu po włosach szczotką mam wrażenie że stają się lśniące, miękkie, a jego ząbki robią fantastyczny masaż. Uprzednio inne szczotki wyrywały mi włosy, mam długie włosy, często chodzę w rozpuszczonych dlatego ciągle się plączą nawet kiedy są spsikane odżywką to i tak zazwyczaj są poplątane. Zwykła szczotka nie miała szans żeby rozczesać włosy po całym dniu, a w dzień wolałam tego nie robić bo dosłownie łzy mi leciały z oczu. Dziś szczotki używam kiedy widzę taką potrzebę około 4 razy dziennie, nie ciągnie i nadaje piękny blask moim włosom.

piątek, 3 stycznia 2014

Sometimes the simplest solutions are the best.

Sometimes the simplest solutions are the best. Not without a reason 'small black' is mandatory thing that every women should have in their closet , just like heels or jacket this things are simple, universal matching to mostly everything and by one standing out addition added for simple outfit that makes it  elegant , chic outfit. I love skirts they're so girly adding charm and when I see perfect one it have to be in my cloak room. Usuall outfit black bag , black tights, black wedges- which in one I could only handle half of the day - black shirt hm.. it's to much black so to break this black outfit i wore skirt in bottle green color and then I added little gold accesories. 

Czasami rozwiązania proste są najlepsze. Nie bez powodu mała czarna jest obowiązkową rzeczą jaką powinna mieć w szafie każda kobieta, tak samo szpilki czy marynarka są to rzeczy proste, uniwersalne pasują do większości rzeczy i poprzez jeden wyróżniający się dodatek dodany do prostego zestawu tworzy elegancki, szykowny strój. Uwielbiam spódniczki są dziewczęce dodają uroku i gdy widzę idealną to musi być w mojej garderobie. Zwykły zestaw czarna torebka, czarne rajstopki, czarne koturny - w których mogę wytrzymać max. pół dnia - czarna bluzka hm.. coś za dużo czarnego dlatego żeby przełamać zestaw ubrałam spódniczkę w kolorze butelkowej zieleni całość dopełniłam delikatnymi złotymi dodatkami.