sobota, 10 listopada 2012

While watching the lifes of others

It's amazing at how quickly we can get to know the person that we didn’t know how easy it after her dress, gestures, you can find out how this person feels. Sometimes I sit there for a long time in the park and watch the ongoing life beside me. Snatches of conversations strangers, let me look insidiously into their lives. Each of these people is attributed to my story, I guess where they work or where such a hurry.

To niesamowite w jak krótkim czasie możemy poznać osobę którą jeszcze nie znaliśmy, jak łatwo po jej ubiorze, gestach można dowiedzieć się jak ta osoba się czuje. Siedzę czasem tak przez dłuższy czas w parku i obserwuję toczące się obok mnie życie. Urywki rozmów zupełnie obcych ludzi, pozwalają mi podstępnie zaglądać do ich życia. Każdemu z tych ludzi przypisywana jest przeze mnie historia, zgaduje gdzie pracują bądź gdzie się tak spieszą.With my daily observations I saw my neighbor he is an older gentleman who every morning at 7.05 goes to the corner store and buy bread, but about 7.15 and it comes back and eat heel of bread. His usual attire is khaki pants, beige jacket and this hat. He seems very nice and warm.
 

Z moich codziennych obserwacji dostrzegłam sąsiada jest to starszy pan który co rano o 7.05 wychodzi do sklepu za rogiem i kupuje chleb, a o 7.15 wraca i je piętkę chleba. Jego ubiór jest zwyczajny spodnie khaki, beżowa kurtka i do tego czapeczka. Sprawia wrażenie bardzo miłego i ciepłego.