niedziela, 1 września 2013

Dissapointment


Sometimes we think that certain  person will not do something and it's is unique, when suddenly  that what we believed is confronted with reality. So many times  I was disappointed by  the people. I believed that all my friend whom I trusted  was worthy and entrusted to behold most  of my  secrets in most cases I was right, I've got great examples of some who have been with me in good times and bad, but there were some - unfortunately, and now another disappointment - which for the first time there was bad bad and I messed up bad they were gone . I put myself in the head a certain ideal and adapt it to every friend and indeed disappointing myself even more by that.

Czasem myślimy że pewna osoba czegoś nie zrobi, że jest wyjątkowa,  gdy nagle się okazuje że w to co wierzyliśmy ulega konfrontacji z rzeczywistością. Tak wiele razy rozczarowałam się na ludziach. Wierzyłam, że każdy mój przyjaciel któremu zaufałam jest godny powierzanych tajemnic do niektórych się nie myliłam, mam wspaniałe przykłady kilku którzy zostali ze mną na dobre i na złe, ale byli i tacy – niestety i teraz kolejne rozczarowanie – którzy w pierwszym złym momencie mnie zawiedli. Założyłam sobie w głowie pewien ideał i dopasowuje go do każdego przyjaciela a w rzeczywistości rozczarowuje się.