niedziela, 12 stycznia 2014

Włosy

My hair are long, , blonde , sometimes clumsy and flagged, sometimes without shine and lokk so horrible that i want to cut them of. For this entry I was preparing for over year  but I was thinking all the time that's to soon- I still think that i shouldn't post this entry because  amount of cosmetics for nursing are getting bigger from month to month. In my room I've got special drawer  for this type of cosmetics for entry I took out everything and ONLY put there these which I use at this moment.

Moje włosy są długie, blond, czasem niesforne czasem przyklapnięte, czasem bez blasku a czasem wyglądają tak koszmarnie, że mam ochotę je obciąć. Do tego wpisu przymierzałam się od ponad roku, lecz ciągle wydawało mi się, że jeszcze nie teraz - dalej uważam, że nie powinnam dodawać tego wpisu bo kosmetyki do ich pielęgnacji przybywa z miesiąca na miesiąc. W moim pokoju mam specjalną szufladę na tego typu kosmetyki do wpisu opróżniłam ją i dałam tu TYLKO te które używam w chwili obecnej.



MASKS
 1. L'biorica - Biovax - rebuilding weakened hair + milk proteins
      L'biotica - Biovax - for weak hair with tendency for falling out.
♥2. Gloria - mask for dry and damaged hair.
My usage of this masks is looking like this before washing hair I put it on for about 30 min and after that I wash them just with shampoo soft in this case Babydream. Effect: my hair are nourished , shiny and smeel beatiful.
 
MASKI
♥ 1. L'biorica - Biovax - odbudowa osłabionych włosów + proteiny mleczne.
      L'biotica - Biovax -  do włosów słabych ze skłonnością do wypadania.
♥2. Gloria - maska do włosów suchych i zniszczonych.
Moje stosowanie tych masek wygląda tak, że przed myciem na około 30 min nakładam taką maskę na włosy po czym myję je tylko szamponem łagodnym w tym przypadku Babydream. Efekt : moje włosy są odżywione, lśniące i pięknie pachną.

NUTRIENTS
♥ 3. AUSSIE - 3 MINUTE MIRACLE -intensive condintioner for damaged hair.
♥ 4. AUSSIE  - MIRACLE MOIST CONDITIONER - conditioner for dry/ damaged/ without glare hair.
I know , I know thats these conditioners have in them lots of harmful things, that they're bad for hair but my like them very much , after using them they're  loose ,soft , nourished, and enormously smells like gum ball.
♥5.Nivea - nutruent repairing 'long repair'. Brittle hair , splitting or long.

ODŻYWKI
♥ 3. AUSSIE - 3 MINUTE MIRACLE - intensywna odżywka do włosów zniszczonych.
♥ 4. AUSSIE  - MIRACLE MOIST CONDITIONER - odżywka do włosów suchych/zniszczonych/pozbawionych blasku.
Wiem, wiem, że te odżywki mają w sobie różne parabeny, że są złe dla włosów, ale moje włosy bardzo lubią te odżywki, są po nich sypkie, miękkie, odżywione i bajecznie pachną gumą balonową.
♥5.Nivea - odżywka odbudowująca long repair. Włosy łamliwe, rozdwajające się lub długie.

SPRAYERS
♥6. GLISS KUR -express regenerating conditioner easy brushing, contary for breaking hair,  This' sprayer' I'm using only when I can't brush my hair, in my opinion all ' Gliss Kur's' works the same way also I've got pink one and besides the color and smell they're no different for me, but they're great in help of brushing hair.
♥ 7. TERMOPROTECT MARION - mist protecting hair from high temperature. This 'sprayer' was gift from my friend being honest I never believed in work of this kind of 'sprayers'for high temperature other day after using other termoprotection which glued hair together.  One day I promised myself to use it because it makes hair very curly , when I'm drying my hair and- 'sound of the drum roll'- it's mist which are not making dry , not glue and looks normal on hair , in addition smells nice.

PSIKACZE
♥6. GLISS KUR - ekspresowa odżywka regeneracyjna łatwe rozczesywanie, przeciw łamaniu się włosów. Ten 'psikacz' używam tylko i wyłącznie wtedy kiedy nie mogę rozczesać włosów, moim zdaniem wszystkie gliss kury działają tak samo mam też różowy i poza kolorem i zapachem niczym się dla mnie nie różną, ale są świetne w rozczesywaniu włosów.
♥ 7. TERMOOCHRONA - MARION - mgiełka chroniąca włosy przed działaniem wysokiej temperatury. Ten psikać dostałam od koleżanki szczerze powiedziawszy nigdy nie wierzyłam w działanie takich psikaczy do wysokich temperatur po zastosowaniu kiedyś innej termoochrony która sklejała włosy. Pewnego dnia postanowiłam zacząć jej używać ponieważ bardzo dużo lokuje włosy, suszę i - dum dum dum duum - jest to mgiełka która nie przesusza, nie skleja i wyglądają normalnie na włosach, a w dodatku ładnie pachnie.
 ON CAPS
♥ 8. NATURAL ARGAN OIL- I'm using it only on caps and in litlle amounts everyday on evening and for home made masks. Nothing nourished my caps like this oil. I've had dry caps and because of that the were breaking and splitting but since I've got this oil I don't have that problem anymore. I bought it for 50 PLN but it's worth this price especially because I have it for almost year and half of the bottle left.
♥ 9. Garnier - Fructis - for splitted caps. Serum in my opinion it's very good I put it on when I feel that my caps need nourishing throughout the day it's efficient it has low price and smells nice.
♥ 10. Biosilk - I put it on very rarely from time to time after it my hair are incredibly soft but you can't use it to much because it can dry your hair.

NA KOŃCÓKI
♥ 8. NATURALNY OLEJEK ARGANOWY - stosuję go tylko na końcówki i to w małych ilościach codziennie wieczorem i do masek domowej roboty. Powiem wam szczerze, że nic nie odżywiło tak moich końcówek jak ten olejek. Miałam suche końcówki przez co mi się łamały i rozdwajały, ale odkąd mam ten olejek nie mam z nimi problemu. Kupiłam go za 50 zł ale powiem wam, że wart jest tej  ceny w szczególności dlatego bo mam go już od ponad roku i zostało mi pół buteleczki.
♥ 9. Garnier - Fructis - na rozdwojone końcówki. Serum moim zdaniem jest bardzo dobre, nakładam go kiedy czuje, że moje końcówki potrzebują nawilżenia w ciągu dnia, jest wydajny ma niską cenę i ładnie pachnie.
♥ 10. Biosilk - nakładam go sporadycznie od czasu do czasu po nim moje włosy są niezwykle mięciutkie ale nie można przesadzać z ilością bo może przesuszyć włosy.

OTHER
♥ 11 . Jantar - it makes that I've got lots of new' baby hairs' and has light men smell.
♥ 12. Timotei - dry shampoo- I bought it on sale in Rossmann it costed then about 9 PLN, I've already tested Garnier and 'Rossmanns' and  if I had to choose one I would choose from Rossmann one.
♥13. Yves Rocher shampoo- expanding hair volume. It's my favourite shampoo, smells like flowers , it's efficient and actually it's lifting up hair.
♥ 14.Tangle teezer - I can't imagine brushing hair by other brush.

INNE
♥ 11 . Jantar - wcierka która sprawia że mam bardzo dużo babyhairów i pachnie takimi męskimi delikatnymi perfumami.
♥ 12. Timotei - suchy szampon - kupiłam go na przecenie w Rossmannie kosztował wtedy około 9 zł, mam na swoim koncie przetestowanie Garniera i rossmanowskiego i gdybym miała z tych trzech wybierać to wybrałabym rossmanowski.
♥13. Yves Rocher szampon zwiększający objętość włosów. Jest to mój ulubiony szampon, pachnie kwiatowo, jest wydajny i rzeczywiście unosi włosy.
♥ 14.Tangle teezer - nie wyobrażam sobie czesać włosów inną szczotką.


tangle teezer vs. inne

'Maybe it's worth buying it' expensive , plastic how can it even work ' couple of videos watched on youtube and hundreds of reviews, it's all about famous brush tangle teezer. For many week I was assuring myself that this 'machine' - how my mom calls it- works. For long very long  I was waiting with decision to buy it or not to , and when I was decided I've had a dilemma which pattern , with holder on without, classic or not. And that how days have passed until half year ago - finally- I decided to get one of those brushes.
'A może warto kupić' ' drogie, plastikowe jak to może w ogóle działać' kilkanaście filmików obejrzanych na youtube i setki recenzji, mowa o słynnej szczotce tangle teezer. Przez wiele tygodni utwierdzałam się w przekonaniu że ten 'wehikuł' - jak to mówi moja mama - działa. Długo a nawet bardzo długo zwlekałam z decyzją czy kupić czy nie, a kiedy już byłam zdecydowana miałam dylemat jaki wzór, czy z podstawką czy bez, czy klasyczną czy też nie. I tak mi mijały dni aż dopiero pół roku temu - w końcu - postanowiłam sprawić sobie taką szczotę.
It saved my hair! It's with me everyday always with me, always close and in reach of hand. After brushing hair with it makes me fell like they're shiny , soft , 'spikes' on it are doing fantastic massage. Before other brushes were toring out my hair, I've got lond hair , often they're loose that's why the tangle all the time  even if they're sprayed with conditioner usually they're tangled. Casual brush couldn't brush my hair after all day, and I avoided to do brush them in day because tears were coming out my eyes. Today I'm using brush when I see that need about 4 times a day , it's not tearing , pulling and gives beatiful shine to my hair.
Uratowała moje włosy! Jest ze mną codziennie, zawsze przy mnie, zawsze blisko i pod ręką. Po przejechaniu po włosach szczotką mam wrażenie że stają się lśniące, miękkie, a jego ząbki robią fantastyczny masaż. Uprzednio inne szczotki wyrywały mi włosy, mam długie włosy, często chodzę w rozpuszczonych dlatego ciągle się plączą nawet kiedy są spsikane odżywką to i tak zazwyczaj są poplątane. Zwykła szczotka nie miała szans żeby rozczesać włosy po całym dniu, a w dzień wolałam tego nie robić bo dosłownie łzy mi leciały z oczu. Dziś szczotki używam kiedy widzę taką potrzebę około 4 razy dziennie, nie ciągnie i nadaje piękny blask moim włosom.

piątek, 3 stycznia 2014

Sometimes the simplest solutions are the best.

Sometimes the simplest solutions are the best. Not without a reason 'small black' is mandatory thing that every women should have in their closet , just like heels or jacket this things are simple, universal matching to mostly everything and by one standing out addition added for simple outfit that makes it  elegant , chic outfit. I love skirts they're so girly adding charm and when I see perfect one it have to be in my cloak room. Usuall outfit black bag , black tights, black wedges- which in one I could only handle half of the day - black shirt hm.. it's to much black so to break this black outfit i wore skirt in bottle green color and then I added little gold accesories. 

Czasami rozwiązania proste są najlepsze. Nie bez powodu mała czarna jest obowiązkową rzeczą jaką powinna mieć w szafie każda kobieta, tak samo szpilki czy marynarka są to rzeczy proste, uniwersalne pasują do większości rzeczy i poprzez jeden wyróżniający się dodatek dodany do prostego zestawu tworzy elegancki, szykowny strój. Uwielbiam spódniczki są dziewczęce dodają uroku i gdy widzę idealną to musi być w mojej garderobie. Zwykły zestaw czarna torebka, czarne rajstopki, czarne koturny - w których mogę wytrzymać max. pół dnia - czarna bluzka hm.. coś za dużo czarnego dlatego żeby przełamać zestaw ubrałam spódniczkę w kolorze butelkowej zieleni całość dopełniłam delikatnymi złotymi dodatkami.