sobota, 20 lipca 2013

Memories

Memories
So often we go back to them. They're unerasable, durable, we remember them  with a smile on your face or with sadness and with tears in your eyes, but is it worth  to have great memories isn't it? Always worth the risk for the memories, it is a wonderful to have holiday love, you might want to do a lot of stupid things that are mentioned later years. I wish you to our  holidays were full of adventure that they are memorable, do pictures, record videos because these moments will not happen again  and even if they repeat a year later  even if you're in the same place it will never be the same.
Wspomnienia
Tak często do nich wracamy. Są niewymazywane, trwałe, wspominać możemy z uśmiechem na twarzy bądź ze smutkiem i ze łzami w oczach, ale czy nie warto mieć cudownych wspomnień? zawsze warto ryzykować dla wspomnień, warto przeżyć cudowną wakacyjną miłość, warto robić mnóstwo głupich rzeczy które potem wspomina się latami. Życzę wam aby te wakacje były pełne przygód, aby były one niezapomniane, róbcie zdjęcia, nagrywajcie filmy bo te chwile się już nie powtórzą a nawet  jeśli za rok będziecie w tym samym miejscu to nigdy nie będzie tak samo.