sobota, 16 listopada 2013

There are situations that we can not forget


There are situations that we can not forget, every now and then we reconstruct the event and remind ourselves that things are nice or even opposite . Often when I get home I’m refreshing funny stories, talking with my mom and re-remember funny bloopers, stories and words about the meaning of which we know only . Some places are associated with events that once took place, some of the songs perfectly reproduce what we feel. But many areas do not return, we fear that what we 'minds and in some ways can be a silent reborn again. Certain things do not go back, we can’t change what happened. So protruding chest, a smile on your face face and walk on !

Są sytuacje o których nie możemy zapomnieć, co jakiś czas odtwarzamy zdarzenia i przypominamy sobie, są to rzeczy miłe lub wręcz przeciwnie.Często kiedy wracam do domu przypominam sobie śmieszne historie, rozmawiając z mamą wspominamy zabawne wpadki, historie i słowa o których znaczeniu wiemy tylko my. Pewne miejsca kojarzymy ze zdarzeniami które kiedyś miały miejsce, niektóre piosenki idealnie odtwarzają to co czujemy. Lecz do wielu miejsc nie wracamy, boimy się że to co nam zapadło w pamięć i w pewien sposób się wyciszyło może znowu powrócić. Pewnych spraw nie cofniemy, nie sprawimy, że będziemy mogli zmienić to co się wydarzyło. Więc pierś wypięta, uśmiech na twarzy i do przodu ! 
sobota, 2 listopada 2013

part of me

Usually my every post is assembled with my thought and then stylization. I'm paying very much attention for content , but from where I'm geeting ispirations? Where I usually write a post? My room is like my reflection in a mirros of pure me, when you walk in to my room you can see what I like, what is my style looking like and how Am I. I've had my room painted in blue, green, purple, from todler years I wanted to have pink room but my mum always had control in my choice, but year ago I've painted my room for grey. This color is making much of discussion but in my opinion it's perfect. It fits for white and pink accesoriess which I've a lot of it. Overall it looks cozy, girly and even you could say sweet.
Zazwyczaj każdy mój post składa się z wpisu z moimi przemyśleniami a następnie ze stylizacji. Bardzo dużą wagę przywiązuje do treści bloga, lecz skąd biorę inspirację ? Gdzie zazwyczaj pisze każdego posta? 
Mój pokój jest odzwierciedleniem mnie, wchodząc do pokoju można stwierdzić  samemu co lubię, jaki jest mój styl i jaka jestem. Kiedyś miałam pokój niebieski, zielony, fioletowy, od dziecka chciałam mieć różowy lecz mama zawsze ingerowała w mój wybór koloru, lecz rok temu przemalowałam mój pokój na kolor szary. Ten kolor wzbudza wiele dyskusji lecz moim zdaniem to był strzał w 10, idealnie pasuje do białych/ różowych dodatków których jest bardzo dużo. Całość wygląda przytulnie, dziewczęco, a można by było powiedzieć, że słodko  
Almost every day chilled and slow music is coming from my "bunny speakers" ,friend who come over are always wondering from where music is coming, when I show them bunny they are still amazed,. Bunny is my mascot , decoration and speakers in one I think it's very wonderfull gadget - useless but very nice.
Niemalże codziennie w głośników idzie spokojna muzyka, znajomi którzy przychodzą zawsze się dziwią skąd dochodzą dźwięki, kiedy pokazuję im króliczka nie mogą się nadziwić. Króliczek robi za maskotkę, dekorację i głośniki w jednym uważam, że jest to wspaniały gadżet - zbędny ale bardzo fajny. 
Last thing I wanted to show You in my post is my "frame wall". On this wall between mirror and door are nothing but frames what you can see on pictures. Frames are from different shops with accesories when I'm coming int that kind of store I'm always walking uot with bag of scented candles and of course frame. Wall isn't finished yet but there are many trips to IKEA :) My goal: have a wall in nothing but frames !
Ostatnią rzeczą jaką bym wam chciała pokazać w dzisiejszym poście jest moja 'ramkowa ściana'. Na tej ścianie między lustrem, a drzwiami są ramki co można zauważyć na zdjęciach. Ramki pochodzą z różnych sklepów z akcesoriami do domu, ale jak tak teraz patrzę większość pochodzi z Ikei według mnie to najlepszy sklep z dodatkami zawsze kiedy z niego wychodzę muszę wyjść z siatką z zapasami zapachowych świeczek i obowiązkowo ramką. Ściana wciąż nie jest dokończona przede mną jeszcze wiele wypadów do ikei :) Mój cel : mieć ścianę całą w ramkach !
What you think about this parts of my room? Which one you like the most?
I'm wishing you evereything nice-in this weather- have a warm evening  
Co uważacie o tych częściach mojego pokoju ? Która część najbardziej wam się spodobała ? 
Życzę wam wszystkim miłego -i w taką pogodę - ciepłego wieczoru  
nataliannan