niedziela, 12 maja 2013

womanFormer women were mainly ladies home, dealt with children, cooked and waited for her husband at home. It was very sexist treatment of women, but times have changed.Now, women have taken over and changed their laws.In past women respected themselves , women didn’t give themselves up to humiliate and treat the committee wasn’t cursing their had own dignity, wasn’t beating up  with other women, and even more than once comes to fights with men. They have lost their femininity, of course, not all of them. A woman should be gentle, charming, should be able to control herself at least in public, women  should just be feminine. Instead of beautiful hair, face smooth as the proverbial baby's bottom, we see jagged hair, battered faces with scars from fights. Fight is the occupation for guys , swearing and defending partner let it be man occupation under no circumstances don’t let be this role other way.

Dawnej kobiety głównie były paniami domu , zajmowały się dziećmi , gotowały i czekały na męża w domu. To było bardzo seksistowskie traktowanie kobiet, ale czasy się zmieniły. Teraz kobiety przejęły i zmieniły swoje prawa.Dawniej kobiety szanowały siebie nie dawały się poniżać i traktować przedmiotowo, miały swoją godność nie przeklinały , nie biły się z innymi kobietami , a i nie raz dochodzi do bójek z mężczyznami. Straciły swoją kobiecość oczywiście nie wszystkie. Kobieta powinna być delikatna, urocza , być opanowana przynajmniej publicznie, powinna być po prostu kobieca. Zamiast pięknych włosów , twarzy gładkiej jak przysłowiowa pupa niemowlaka widzimy poszarpane włosy, poobijane twarze z bliznami po bójkach. Bójki to zajęcie facetów  tak samo przeklinanie i obrona partnerek niech tak zostanie i pod żadnym pozorem nie pozwólmy doprowadzić do całkowitej zamiany ról.


Unfortunately, such behavior is shaped by friends, family, partner. Why write unfortunately? Because the woman is peeled from its innocence. Because of this they need to be like that but often these  actions are chosen ,  part of behavior or character  and the demands of being a this strong one. Personally, I think that a woman shouldn’t behave like this, of course, can cast a curse or insult someone in anger, but without exaggeration and without reason?
Respect yourself and don’t lose Your femininity;)

Niestety takie zachowanie jest kształtowane przez znajomych, rodzinę, partnera. Dlaczego pisze niestety? Bo kobieta jest obdzierana ze swojej niewinności. Przez to że muszą takie być choć często są takie z wyboru i charakteru oraz potrzeby bycia tą dominującą. Osobiście uważam że kobieta nie powinna tak się zachowywać oczywiście może rzucić przekleństwem czy też kogoś obrazić w złości ale bez przesady i bez powodu ?
Szanujcie siebie i nie zgubcie swojej kobiecości ;)piątek, 3 maja 2013

so much love

So much love on the streets as tourists in Cracow. It is sweet when people in love are sitting under a tree, walking, laughing, taking pictures but I suspect that there is a limit. In Cracow like in Cracow you can meet different people I’ll give for example a lady (I'd say it was a very fluffy) which on the River Wisła boulevards on the Sheraton Hotel side, stripped down to her underwear and then layed down on the grass, her-unless-boyfriend was taking pictures. Must admit that it did not look appetizing. Another story - also this week - in the middle of the park man, so passionately embraced breast of his beloved, They didn’t even payed attention to the people watching, and there was quite a lot of people.

Tyle miłości na ulicach ile turystów w Krakowie. To słodkie jak zakochani siedzą pod drzewem, spacerują, śmieją się, robią sobie zdjęcia ale podejrzewam że istnieje granica. W Krakowie jak to w Krakowie można spotkać różnych ludzi podam na przykład pewną panią (powiedziałabym że była bardzo przy kości) która na bulwarach wiślanych od strony Hotelu Sheraton rozebrała się do bielizny po czym położyła się na trawie, a jej -chyba- chłopak robił jej zdjęcia. Przyznacie, że apetycznie to nie wyglądało. Inna historia - również z tego tygodnia - na środku parku mężczyzna, że tak się wyrażę namiętnie ściskał biust swojej ukochanej, zakochani nie zwracali uwagi na patrzących się ludzi, a takich było sporo