sobota, 10 maja 2014

5 hairstyles for a bad hair day

Sometimes from early morning You can see that our hair aren't in shape , dry and lying low on head and not looking always good when loose and that's why I have backup plan -quick hairstyles for everyday. They are simple and quick to do and by adding accessories are making great looking hairstyles. Believe it or not but these hairstyles are made in under 5 minutes with little practice everyone can do it.

Czasami  już z samego rana widać, że nasze włosy nie są w formie, przyklapnięte i suche nie wyglądają dobrze gdy są rozpuszczone dlatego ja na takie dni zawsze mam plan awaryjny - szybkie fryzury na co dzień. Są nie skomplikowane, szybkie w zrobieniu i przy wpięciu dodatków tworzą genialne fryzury. Wierzcie albo nie, ale uczesania poniżej  przy odrobinie wprawy robi się w 5 minut. Zapraszam również na :
INSTAGRAM : http://instagram.com/nataliannan
TUMBLR: http://nataliannan.tumblr.com/

niedziela, 6 kwietnia 2014

Wybaczam? Nie wybaczam?

Czy wybaczanie jest równie proste jak przepraszanie? Przepraszamy za to, że potrąciliśmy drugą osobę ręką na ulicy, przepraszamy za to że popełniliśmy błąd, a czasem dlatego bo zrobiliśmy coś co nie było na miejscu. Słowo przepraszam wydobywa się z naszych ust czasem bezmyślne nawet bym powiedziała automatycznie. Wybaczane jest całkowitą odwrotnością. Wybaczenie komuś jest czasem zbędne - bo kto by roztrząsał to że ktoś kogoś potrącił na ulicy ręką, przeprosił i myśleć o tym -, ale czasem wybaczyć komuś jest bardzo trudno i nawet kiedy ma się wrażenie, że nie ma o czym mówić zawsze w naszej pamięci zostaje ślad. Czy umiemy tak do końca wybaczyć?
poniedziałek, 17 marca 2014


DO things in yours way


No matter what you'll do there will find people that won't like something. You can be excessively nice, neutral , closed and opened but you can't accommodate everyone. Sometimes when we do something is accepted by significant minority and majority is ridiculing. This what we're doing everyday-and what others are affraid of , don't have courage to do- anyway it will be criticised but not justified oh yes... justifying it's mostly jealousy. Criticising is giving us kick but time for thinking if this person which told their opinion was right. I hate when people are talking each other behing their backs , everyone crabs everyone because someone bought new shoes , or because that they have different point of view about something. Recently  I learned to not watch on other because you can't accommodate everyone , I was criticized for wearing my 'cat' shoes or bow in my hair -because it so childish- but I like it and I'm gonna do it in my way.


Nie ważne czego nie zrobisz zawsze znajdą się ludzie którym się coś nie spodoba. Można być przesadnie miłym, obojętnym, skrytym i otwartym, a i tak nie dogodzi się wszystkim. Czasem jest tak, że to co robimy akceptuje znaczna mniejszość, a większość wyśmiewa. To co robimy na co dzień - a czego inni boją się, nie mają odwagi robić - zostanie i tak skrytykowane, ale nie uzasadnione, a no tak .. uzasadnienie to zazwyczaj zazdrość. Krytyka daje nam kopa, ale też czas na przemyślenia czy osoba która wyraziła swoje zdanie nie ma racji. Nie znoszę jak ludzie na siebie nagadują za plecami, każdy obgaduje każdego dlatego bo ktoś sobie kupił nowe buty, czy dlatego bo ma inne poglądy na dany temat. Ostatnio nauczyłam się nie patrzeć na innych bo i tak wszystkim się nie dogodzi, byłam krytykowana za noszenie butków kotków czy kokardki we włosach - bo to takie dziecinne - ale mnie się to podoba i będę robić po swojemu
Sunday morning


Sunday always in my house it's one of the lazy days and I'm loving it. Yesterday was good despite that half of the day I spend outside my house with -12 celcious degrees but snow despite my 'dense' outfit was getting everywhere but I've had only uncovered eyes. But I survived :d Lately I was running low on time for anything , I started attending for fitness workouts (http://nataliannan.pinger.pl/m/14800958). After these workouts I feel that I have lots of energy and I'm very happy. One thing that worries me is that I don't have much time for blog but I'll try to change it:)

Niedziela u mnie zawsze w domu należy do dni leniwych co mi się bardzo podoba. Wczorajszy dzień zaliczam do udanych pomimo tego, że pół dnia spędziłam poza domem przy -12 stopniach, a śnieg pomimo mojego 'szczelnego' ubioru dostawał mi się wszędzie, mimo, że tylko oczy miałam odkryte. Ale przeżyłam ! Ostatnio brak mi czasu na cokolwiek, zaczęłam znowu chodzić na fitness (http://nataliannan.pinger.pl/m/14800958). Czuję po tych zajęciach że mam mnóstwo energii i jestem bardzo zadowolona. Jedyne co mnie martwi to, to, że mam bardzo mało czasu na bloga ale postaram się to zmienić.6 favourite movies for month
♥Notebook - one of my favourite movies, at begging I thought that it would be some cheap romace movie. Movie at begging was boring but from minute to minut it was getting more interesting at the end like I have in my habit there was wave of tears. I watched it , read the book, in my opinion it's worth watching and who didn't I recommend it warm!

♥Dirty Dancing- classic! When scene where Patrick Swayze and Jennifer Grey started dancing their final dance , me and my mom are smiling like mouse to cheese. Nice movie , despite the fact that I 've watched it many times after that I'm still watching it with suspense.
♥Pretty Woman- who don't know this movie. Perfectly matched actirs , great idea for movie, light and unpredictible.
♥Yes- I'm going to star with that I love movies with Jim Carrey which have great mimicry of face, he can play phenomenal various scenes. I'm reaching for movies with him when I want to cheer up myseld and I was never dissapointed.
♥Without my permision- beautiful, unpredictible, full of hope and sadness. My friend recommended it to me at first I wasn't convinced to it , I procrastinated to watch it but now with clean conscience that I recommend it to everybody , watching this movie won't be a wast of time.
♥Believe in ghost- another movie with Patrick Swayze- oo yes yes yes ♥- which in this movie is hot as in Dirty Dancing. I really liked that movie I'm sure I will watch it again:) 

♥ Pamiętnik - jeden z moich ulubionych filmów, początkowo myślałam, że będzie to tanie romansidło. Film na początku wydawał mi się nudnawy ale z minuty na minutę stawał się co raz ciekawszy, na końcu jak to mam w zwyczaju polecała fala łez. Oglądnęłam film i przeczytałam książkę moim zdaniem warto obejrzeć i ten kto jeszcze nie oglądał to polecam cieplutko! 

♥ Dirty Dancing - klasyk ! Kiedy zaczyna się scena kiedy Patrick Swayze i Jennifer Grey tańczą swój ostatni taniec z moją mamą uśmiechamy się do telewizora jak mysz do sera. Przyjemny film, mimo że oglądałam go mnóstwo razy to do tej pory oglądam go w napięciu. 
♥ Pretty Woman - któż nie zna tego filmu. Idealnie dobrani aktorzy, wspaniały pomysł na film, lekki i nieprzewidywalny. 
♥ Yes - zacznę od tego, że uwielbiam filmy z Jimem Carreyem ma genialną mimikę, umie odegrać fenomanalnie różne sceny. Sięgam po filmy z jego udziałem, kiedy chce sobie poprawić humor i nigdy się nie zawiodłam. 
♥ Bez mojej zgody - piękny, nieprzewidywalny, pełen nadziei i smutku. Poleciła mi go moja przyjaciółka na początku nie byłam do niego przekonana, zwlekałam z jego obejrzeniem, ale teraz mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że polecam go każdemu, oglądanie tego filmu nie będzie stratą czasu. 
♥ Uwierz w ducha - kolejny film z Patrickiem Swayz'im - o tak, tak tak ♥♥♥ - który w tym filmie jest równie seksowny jak w Dirty Dancing. Bardzo mi się podobał ten film, z pewnością go jeszcze oglądnę.


Some things just happen


My whole life- very long life- is sacrifised for things that already happened. I thought about if I had influence on some of them, it was tormenting me and sometimes even I couldn't sleep because of that. I was questioning myself meaningless by questions ' why, how ' but what for? We won't change anytjing that already happened , getting deep in past causes that time in present is running out . Now I don't analize tivial things , I'm not searching everywhere for conspiracy or other bad things. Everyone has their own point of view , for me it can seems different than for the others and from our analise is failure because there is no rule for perception on events and better don't dig in out thoughts because they can be totally wrong,

Całe swoje życie - bardzo długie życie - poświęciłam na analizowaniu rzeczy które się zdarzyły. Myślałam nad tym czy miałam na pewne zdarzenia wpływ, dręczyło mnie to, a nawet czasem powodowało że nie mogłam spać. Zadawałam sobie bezsensowne pytania 'czemu, dlaczego i jak ?', ale po co? Nie zmienimy już niczego co się już stało, zagłębiając się w przeszłości, tak naprawdę ucieka nam czas w teraźniejszości. Teraz pewnych błahych rzeczy nie analizuje, nie doszukuje się wszędzie spisku, czy innych złych rzeczy. Każdy ma na swój sposób inny pogląd na różne rzeczy mnie się może wydawać, że co innego niż innym i z naszej analizy nici bo tak naprawdę nie ma reguły na to jak postrzegać pewne zdarzenia i lepiej się w nie, nie zagłębiać bo nasze myśli mogą okazać się całkowicie błędne.


I'm coming to you today with my new idea which was 'walking' in my head for very long time. I'm not good at describing what I'm wearing in entry , often you're asking where I bought something so that's why I think that You would like this form and it will be something fresh and handy for you. Let me know if this form fell into your taste. I'm curious because it's my own idea  and I didn't saw anyone else with that kind of form on blogs that I'm browsing :)

Przychodzę dzisiaj do was z moim nowym pomysłem który od dawna już mi chodził po głowie. Nie jestem dobra w opisywaniu w poście tego co mam na sobie, często zadajecie mi pytania gdzie jaką rzecz kupiłam dlatego myślę, że podpisy na zdjęciu będą i urozmaiceniem i informacją dla was gdzie jaką rzecz kupiłam. Dajcie mi znać czy taka forma wam się podoba bo bardzo jestem tego ciekawa ponieważ to jest mój własny pomysł i jak na razie nie widziałam takiej formy na blogach które przeglądam