niedziela, 28 października 2012

personality

People without their own personality. Unfortunately I was very touched with that person. At start it's all great , you are getting know each other, spending time together, later you discover same passions , you see that can't be seen in first look. Later when you're incredibly similar to yourselves this person takes your characteristics , your special moves , starts dress like you and worst is that this person starts to annoy you.This person which was not long time ago your best friend becomes your rival and starts battle about everything in effect person with stolen personality looses. After this loose we're starting to really understand what we was discovering at begining in that person that it wasn't herself personality but it was ours and that person without it , it won't even live. That situation very closed me into person which can't trust that easy. I need much time to trust someone. This very sad and painful experience caused that I'm careful and it's hard to open for me to new people. My goal is break my shyness.en personality looses. After this loose we're starting to really understand what we was discovering at begining in that person that it wasn't herself personality but it was ours and that person without it , it won't even live.

Ludzie bez własnej osobowości. Niestety zostałam bardzo poważnie dotknięta przez taką osobę. Na początku jest super, poznajecie się spędzacie mnóstwo czasu ze sobą, później odkrywacie wspólne pasje, style czego na pierwszy rzut oka nie było widać. Następnie kiedy już jesteście niesamowicie podobni ten ktoś przejmuje twoje cechy, twoje charakterystyczne zachowania, zaczyna się tak samo ubierać i co gorsza zaczyna coraz bardziej Cię to irytować. Człowiek który jeszcze niedawno był twoim najlepszym przyjacielem staje się konkurencją i zaczynacie rywalizować ze sobą o wszystko, a w efekcie osoba której zabrano osobowość przegrywa. Po przegranej zaczynamy rozumieć że tak naprawdę to co na początku zaczęliśmy odkrywać wspólnego w tej osobie nie było jej osobowością tylko naszą i tak naprawdę ten ktoś nigdy nie istniał.
 

That situation very closed me into person which can't trust that easy. I need much time to trust someone. This very sad and painful experience caused that I'm careful and it's hard to open for me to new people.

Wyżej opisana sytuacja bardzo mnie zraziła a w efekcie tego stałam się nie ufną osobą. Potrzebuje dużo czasu na to by komuś powierzyć swoje zaufanie. Przez to przykre doświadczenie stałam się uważna dlatego trudno mi się od razu otwierać na nowe znajomości.

My goal is to break my shyness.
Mój cel to dążyć do tego żeby przezwyciężyć nieśmiałość.

 
 
 

sobota, 27 października 2012

Dream


Sometimes without dreams you don't have goal to reach in life. Without aiming anything you can't have satisfaction with the things you can achieve. Everyone have dreams these small and those bigger. Sometimes we are counting on that if we blow out the candles on the every year birthday cake they become true or find four-leaf clover. Some people say that only stupid person chases the dreams, but it's not true because dreams are the most important thing you can direct with. For example I know guy who wanted to be a journalist and meet famous people, maybe by the time become one of them. He made it , it made him to pay the price, work- it still does- but he made his dream come true in addition very hard to implement. He showed me how much you can achieve when you have determination , courage confident of yourself.

Człowiek bez marzeń nie ma do czego dążyć w życiu. Nie dążąc do niczego nie ma satysfakcji z rzeczy które mógłby osiągnąć. Każdy ma marzenia, jedni mniejsze drudzy większe. Czasami liczymy na to że się spełnią kiedy zdmuchujemy coroczne świeczki na torcie czy znajdziemy szczęśliwą koniczynkę. Niektórzy mówią że tylko głupi podąża za marzeniami, ale to nie prawda bo marzenia to jedna z ważniejszych rzeczy którymi można się kierować. Na przykład podam pewnego chłopaka który pragnął być dziennikarzem i spotykać się ze sławnymi ludźmi, a z czasem sam stać się jednym z nich. Udało mu się, kosztowało go to wiele pracy - dalej kosztuje – ale spełnił swoje marzenie i to w dodatku nie łatwe do zrealizowania. Pokazał mi jak wiele można osiągnąć gdy ma się determinacje, odwagę i pewność siebie.

 

My dream is to go to New York ,it's typical and common dream, but I want to go there. I only know New York from papers, journals , I really want to feel on my own skin how it's like and find out what is New York.

Moim marzeniem jest pojechanie do Nowego Jorku, dość powszechne jak na dzisiejsze czasy, ale tam właśnie chciała bym pojechać. Nowy Jork znam z gazet, czasopism i zdjęć, chciałabym na własnej skórze przekonać się czym jest Nowy Jork.

niedziela, 14 października 2012

Autumn time


Finally, my long awaited October. Time to take out of the closet sweaters, scarves, gloves and boots for autumn. Temperature outside the windows makes to take wear coat or jacket. I can seem weird but I like autumn , I like these smells, rains , colors and the sun’s rays. It don’t overhelm me , neither I don’t complain about monotony and cold. I like to sit down just like that in free days with tea , book on couch and do nothing.
 
Nareszcie długo wyczekiwany przeze mnie październik. Czas wyciągnąć z szafy swetry, szaliki rękawiczki i jesienne buty. Za oknami temperatura która zmusza do ubrania płaszcza lub kurtki. Może wydam się dziwna, ale lubię jesień, lubię jej zapach kolory deszcze i promienie słońca. Nie przytłacza mnie monotonia ani nie narzekam na zimno. Lubię w wolne dni usiąść tak po prostu z herbatą i książką na kanapie i nic nie robić.

 
 
I do not know why people think that autumn is the worst time of the year. I think that is beautiful. As well as any other time of year, this also has its pros and cons. In the spring, flowers bloom, and the trees are getting green, but they are rain and bad weather, but in summer it is warm, and sometimes too warm in the winter snow falls which is a great attraction for the first few days, but then we got him enough, just as the autumn is beautiful in it that fall colored leaves are the last rays of the sun, and the disadvantage is that it is getting day by day every once colder and darker.
 
Nie wiem czemu ludzie uważają że jesień jest najgorszą porą roku. Ja uważam, że jest piękna. Zarówno jak inne pory roku ta też ma swoje wady i zalety. Na wiosnę kwiaty kwitną, a drzewa się zazieleniają, ale też są deszcze i załamania pogody, w lecie natomiast jest ciepło, a czasem nawet za ciepło, na zimę spada śnieg co jest niesamowitą atrakcją przez pierwsze dni, ale potem mamy go dostyć, tak samo na jesień piękne jest w niej to, że spadają kolorowe liście są ostatnie promienie słoneczne, a wadą jest to że zaczyna się robić z dnia na dzień co raz zimniej i ciemniej.