poniedziałek, 17 marca 2014

DO things in yours way


No matter what you'll do there will find people that won't like something. You can be excessively nice, neutral , closed and opened but you can't accommodate everyone. Sometimes when we do something is accepted by significant minority and majority is ridiculing. This what we're doing everyday-and what others are affraid of , don't have courage to do- anyway it will be criticised but not justified oh yes... justifying it's mostly jealousy. Criticising is giving us kick but time for thinking if this person which told their opinion was right. I hate when people are talking each other behing their backs , everyone crabs everyone because someone bought new shoes , or because that they have different point of view about something. Recently  I learned to not watch on other because you can't accommodate everyone , I was criticized for wearing my 'cat' shoes or bow in my hair -because it so childish- but I like it and I'm gonna do it in my way.


Nie ważne czego nie zrobisz zawsze znajdą się ludzie którym się coś nie spodoba. Można być przesadnie miłym, obojętnym, skrytym i otwartym, a i tak nie dogodzi się wszystkim. Czasem jest tak, że to co robimy akceptuje znaczna mniejszość, a większość wyśmiewa. To co robimy na co dzień - a czego inni boją się, nie mają odwagi robić - zostanie i tak skrytykowane, ale nie uzasadnione, a no tak .. uzasadnienie to zazwyczaj zazdrość. Krytyka daje nam kopa, ale też czas na przemyślenia czy osoba która wyraziła swoje zdanie nie ma racji. Nie znoszę jak ludzie na siebie nagadują za plecami, każdy obgaduje każdego dlatego bo ktoś sobie kupił nowe buty, czy dlatego bo ma inne poglądy na dany temat. Ostatnio nauczyłam się nie patrzeć na innych bo i tak wszystkim się nie dogodzi, byłam krytykowana za noszenie butków kotków czy kokardki we włosach - bo to takie dziecinne - ale mnie się to podoba i będę robić po swojemu
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz